Välkommen till Föreningen Värdighet

Föreningen Värdighet är en intresseförening av och för psykiatrins, socialvårdens och kriminalvårdens patienter, brukare och klienter som för en revolutionär politisk kamp för våra mänskliga och sociala rättigheter.

Föreningen har till syfte att främja ett värdigt samhälle där alla människor respekteras lika och där psykiskt och socialt utsatta möts med respekt, får bli delaktiga i samhället och vid behov får möjlighet att leva och verka i anpassade sammanhang.

Föreningen arbetar även för att utsatta människor ges möjlighet till delaktighet genom sysselsättning och meningsfull vardag i djurhållning, naturbruk och kamratstöd. Föreningen skall särskilt verka för patientmedverkan i social och psykiatrisk vård och omvårdnad samt erbjuda förmedling av arbete och tjänster i sådana verksamheter.

Vem som helst som vill stödja och verka för ett värdigt samhälle där även socialt och psykiskt utsatta får komma till sin rätt kan bli medlem i föreningen! Läs mer på denna sida!

Under ”Senaste nytt” i menyraden ovan hittar du föreningens blogg med nyheter eller kommentarer till en rad områden.